maanantai 28. maaliskuuta 2011

Maataloutta ja aurinkopaneelilamppuja Dungarpurissa

"Have you ever walked this kind of terrain?" Kysäisi minulta dungarpurilainen maalaistalon emäntä ja kylänsä SEWA-johtaja (agevan) saatellessaan meitä bussipysäkille. Ympärillä levittäytyivät hiekkaiset ja kiviset kukkulat ja kuivahtaneet pengerviljelmät. Täytyypä myöntää, että tällainen maasto ei itselleni ihan tuttua ole. "Miten täällä voi kasvaa mikään?" ajattelin.

Tähän mennessä olen tehnyt kaksi kenttämatkaa tälle kuivuuden kurittamalle Dungarpurin alueelle, joka sijaitsee Rajasthanin osavaltiossa. Dungarpurin kylien pääsääntöinen elinkeino on maatalous, mutta kuivuuden takia viljely on hankalaa ja epävarmaa. Jos monsuunisateet jäävät vähäisiksi tai eivät saavu ollenkaan, jää satokin saamatta. Lisäksi maataloutta vaivaa kunnollisten työkalujen- ja välineide puute, kunnollisten siementen ja lannotteiden puute ja maan eroosio. Monissa tapauksissa naiset ovat täysin vastuussa maatilojen hoidosta, sillä miehet muuttavat kaupunkeihin työn perässä. Kun kerron Ahmedabadissa, että työni koskee Dungarpurin aluetta, saan yleensä kuulla arvion siitä kuinka suuri osuus kaupungin palvelusväestä (Intiassa kaikki joilla on vähänkin varaa, palkkaavat palvelijoita) ja rakennustyöläisistä on peräisin Dungarpurin alueelta. Todellista määrää en tiedä, mutta ainakin Dungarpurilla näyttää olevan Ahmedabadissa maine palvelusväen ja siirtotyöläisten lähteenä.

Turhaan SEWA ei siis ole kohdistanut toimiaan alueella uusien elinkeinojen luomiseen. Tavoitteena on opettaa ihmisille uusia taitoja, joilla ansaita elantonsa, jotta he pystyisivät tasapainottamaan epävarman maanviljelyn horjuttamaa talouttaan. Naisjärjestönä SEWA pyrkii naisten voimallistamisen kautta vaikuttamaan yleiseen kehitykseen eli sen järjestämät koulutukset ovat naisille suunnattuja. Toiminnan ydin ovat naisten oma-apuryhmät (Self Help Groups), jotka säästävät yhdessä rahaa ja lainaavat sitä toisilleen. Säästääkseen rahaa on sitä myös saatava jostain. Dungarpurin alueella SEWA on järjestänyt jäsenilleen koulutuksia ainakin kankaankudonnassa, suitsuketikkujen ja pesupulverin tekemisessä ja aurinkoenergialla toimivien lamppujen kokoamisessa ja korjaamisessa. Uusien elinkeinomahdollisuuksien lisäksi naisille järjestetään toki monenlaisia jäsenyyskoulutuksia, jotka tähtäävät naisten toimintavalmiuksien ja vaikutusmahdollisuuksien kasvattamiseen. Heitä neuvotaan esimerkiksi osallistumaan kylissä kuukausittain järjestettäviin gram sabha-kokouksiin, joissa keskustellaan kylää koskevista aiheista ja joissa jokainen kyläläinen voi ilmaista mielipiteensä ja ehdotuksensa.  Joissain kylissä naiset eivät ole aikaisemmin lainkaan osallistuneet näihin kokouksiin tai jos ovat, niin he ovat olleet ainoastaan kuuntelijan roolissa. Naiset ovatkin ottaneet monin paikoin edistysaskeleita kyliensä puolesta. Useasti aktiivisimmat jäsenet  ovat kylien SEWA-johtajia, agevan:eja, jotka ovat tehneet aloitteita esimerkiksi käsipumppujen ja lastenhoitopaikkojen saamiseksi kyliin.

Yksi alueen mielenkiintoisista projekteista koskee aurinkoenergialamppuja. SEWA on kouluttanut kaksi ryhmää (12-14 naista) kokoamaan lamppuja, joiden mukana tulee pieni aurinkopaneeli, jonka keräämällä energialla lamput toimivat. Monissa Dungarpurin alueen taloissa ei ole sähköä, joten illat ja aamut ovat pimeitä töiden ja askareitten suorittamista varten. Nekin talot, joilla sähköt on, kärsivät yleisistä sähkökatkoista. Sähkön puuttuessa ihmiset käyttävät kerosiinilamppuja, joiden käry aiheuttaa päänsärkyä, kurkkukipua ja ärsytystä silmissä. Näiden lamppujen valo ei myöskään ole kovin tehokas. SEWA:n aurinkolamput ovatkin saaneet innostuneen vastaanoton alueella, jolla mikään muu järjestö ei ole aloittanut vastaavaa hanketta.

Aurinkolampuista on hyötyä niin sisä- kuin ulkotöissäkin, joten vaikka talossa olisikin sähköt saattaa aurinkolamppu olla tarpeen ulos mentäessä. Naiset heräävät usein jo viiden aikaan aamulla aloittamaan kotitalousaskareet ja siihen aikaan on vielä pimeää. Illalla pimeä tulee seitsemän aikaan, jonka jälkeen ihmiset työskentelevät vielä pelloillaan ja hoitavat karjaansa. Aurinkolampusta onkin suurta hyötyä iltapuuhissa. Suuri hyödynsaajaryhmä ovat perheiden lapset, jotka käyttävät lamppua iltaisin koulutehtävien tekoon. Äidit ovat muunmuassa kertoneet lapsien jaksavan opiskella kauemmin kun heillä on parempi valo käytössään, eikä heidän silmiään ala särkeä niinkuin aikaisemmin. Aurinkolamppu on toki myös turvallisempi käyttää kuin kerosiinilla toimiva ja säästäähän siinä rahaakin kun ei tarvitse ostaa kerosiinia. Rahaa säästyy myös jos käyttää sähkövalojen sijaan aurinkolamppua sillä sähkö on hyvin kallista. Kaiken lisäksi aurinkoenergia on ympäristöystävällistä.

Aurinkolamput eivät ainoastaan valaise iltaa vaan niillä voi myös ladata kännykän akun. Intian maaseudulla, jossa monet kylät ovat aikaisemmin olleet vailla puhelinyhteyttä, kännykästä on tullut joka päiväinen  kommunikaatioväline, jonka avulla maaseudun asukkaatkin pystyvät hoitamaan paremmin asioitaan. Naisille, jotka avioliiton solmimisen yhteydessä muuttavat asumaan miehensä kotikylään, kännykät ovat mahdollistaneet paremmat yhteydenpitomahdollisuudet perheisiinsä. Kännykän akun lataaminen ilman sähköä on kuitenkin hankaloittanut sen käyttöä. Joissain kylissä Dungarpurinkin alueella latausreissulle on lähdetty monen kilometrin kävelymatkan päähän. Aurinkolampun omistajat voivat nyt ladata akun kotonaan säästäen aikaa ja mahdollisesti myös rahaa, mikäli he ovat aikaisemmin maksaneet lataamisesta.

SEWA:n lampuilla on myös työllistävä vaikutus, sillä SEWA on kouluttanut jäseniään kokoamaan lamppuja, mistä heidän on nyt mahdollista saada elantonsa. Kaikista kylistä pyritään myös kouluttamaan ihmisiä korjaamaan lamppuja, jotta korjauttaminen olisi mahdollisimman vaivatonta, eikä toisi liikaa kuluja omistajille. Nerokasta.

Alueen kuivuutta ja maatalouden ongelmia sinällään tällaiset projektit eivät kuitenkaan pysty ratkaisemaan. Jos maatalous olisi kannattavaa, ihmisten ei tarvitsisi muuttaa, eikä hankkia uusia elinkeinoja. Tosin maaseudullakin ihmiset tarvitsevat rahaa ja jos perheellä ei ole tarpeeksi maata viljelläkseen edes omiin tarpeisiinsa, eivät he voi hankkia tuloja maataloudella. Vaikka maatalous on pääasiallinen elinkeino, on suurella osalla perheistä muitakin tulonlähteitä, joista yleisin, etenkin naisten keskuudessa, tuntuu olevan NREGA. NREGA (National Rural Employment Guarantee Act) on kansallinen ohjelma, jossa hallitus takaa maaseudun väestölle töitä sadaksi päiväksi vuodessa. NREGA-työ on luokassa unskilled manual labor, joka tarkoittaa raskasta ruumiillista työtä. Työn saanti on myös rajattu sataan päivään vuodessa ja kuukausiansiot ovat 800-1200 rupiaa (13-20€). Tuloistaan ihmiset pystyvät kuitenkin halutessaan säästämään rahaa suurempia menoeriä varten, jollaisia ovat mm. lasten koulutus ja avioliitot. Lisäksi haaveissa on usein paremman talon rakentaminen. Tulonlähteitä siis kaivataan, jotta tulevaisuuden suunnittelu olisi mahdollista. Naisille uudet tulonlähteet ovat tärkeitä myös heidän taloudellisen riippumattomuutensa kannalta. He saavat päätösvaltaa rahankäyttöasioissa.

Vaihtoehtoisten tulonlähteiden kehittämisen lisäksi SEWA:n tarkoituksena on myös kohdentaa toimia maatalouden tuottavuuden parantamiseen, jotta ihmiset saisivat suuremman hyödyn tekemästään työstä ja tarvitsisivat vähemmän vaihtoehtoisia tulonlähteitä, kuten palkkatyötä. Tosin ihmiset aina tarvitsevat myös rahaa ja niin kauan kuin sitä saa eniten muuttamalla kaupunkeihin siirtotyövoimaksi, niin ihmiset varmaankin niin tekevät.
maanantai 7. maaliskuuta 2011

Naisasioita naistenpäivään -lukulasin alla The Indian Times.

" 'Educate a man and you educate a person, educate a woman and you educate a whole nation' said Mk Gandhi. Today, this thought stands true more than anything. Long gone is the time when even going to school was a struggle; women today want the best of education, not anymore are they wary of the glass ceiling. With power-packed professional lives they still want to give their best on home front."


                                          Koulutyttöjä luokkaretkellä

Näin alkaa The Times of Indian koulutus-liitteen huomista naistenpäivää ennakoiva artikkeli, johon on haastateltu nuoria korkeakouluissa opiskelevia naisia. Aloitusta voisi luonnehtia hieman mahtipontiseksi ja se herättää ainakin kysymyksiä siitä keitä naisia artikkeli koskee kun lasikattokin on jo menettänyt merkityksensä eikä koulutuksen saamiseksi tarvitse taistella. Haastatelluista jokainen kertoo tavoista, joilla he suostuttelivat perheensä tukemaan koulutusta ja keinoista, joilla koulutukseen tarvittavat varat on hankittu. Tytön kouluttaminen ei siis ole ollut heidänkään perheilleen itsestäänselvyys puhumattakaan monista perheistä joille koulutus ei tarkoita tekniikan tohtorin tutkintoa vaan perusluku- ja kirjoitustaidon hankkimista. Kun puhutaan intialaisista naisista on siis hyvä muistaa erot kategorian sisällä ja välttää essentialisoimasta sitä. Postkolonialistinen feminismi avasi aikoinaan kritiikin valkoista feminismin universalismia kohtaan, mutta on myös hyvä pitää mielessä erot intialaisten naisten välillä ja toisaalta heidän yhtäläisyytensä monien länsimaalaisten naisten kanssa. Lasikatto tuskin on relevantti käsite maaseudun naisille, jotka tekevät työtä aamusta yöhön jääden silti köyhyysrajan alapuolelle. Katon täytyy tuntua heille läpinäkymättömältä kuin kylä ilman sähköä illalla. Lasikatto- keskutelu sen sijaan voi olla olennaista ja yhteistä monien länsimaalaisten ja intialaisten korkeakoulutettujen kohdalla ja kehtaan väittää, että lasikattoa ei ole vielä murrettu intialaisessakaan työelämässä. Jotain yhteistä löytyy kuitenkin naisten työelämästä yli luokkarajojen.

Onhan näet niin, että lasikatto ja naisten työelämässä ja koulutuksessa kohtaamat haasteet kaikilla yhteiskunnan tasoilla liittyvät monesti lapsiin ja perheisiin. Monissa yhteiskuntaluokissa Intiassakin on alettu suhtautua positiivisemmin tyttöjen koulutukseen, mutta usein ainoastaan avioliiton solmimiseen saakka. Koulutetulla tytöllä on mahdollisuudet parempaan avioliittoon, mikä kannustaa perheitä panostamaan siihen. Jos nainen saa  koulutuksen ja etenee työelämään on seuraava haaste edessä lapsia hankittaessa. The Times of Indian internet-sivuilla blogissaan Santosh Desai kirjoittaa otsikolla "Making the workplace work for women" http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Citycitybangbang/entry/making-the-workplace-work-for-women  äitiyslomajärjestelyjen tärkeydestä hyvin tapaan, josta tulee mieleen myös suomalainen keskustelu. Työpaikkojen pitäisi tukea äitejä paremmin. Tosin Suomessa keskustellaan myös siitä, että isien työpaikkojen pitäisi tukea äitejä ja isejä paremmin. Blogin kommenteissa vaaditaan kuitenkin jo lastenhoitovastuun puolittamista miesten ja naisten välillä, mutta muistutetaan myös sellaisista naisista, joilla ei ole varaa valita uran ja perheen välillä. SEWA:n tietojen mukaan 94% naisista työskentelee epäjärjestäytyneellä sektorilla, jota minkäänlaiset sosiaaliset etuudet eivät koske. Työläisnaisella ei ole mahdollisuutta olla äitiyslomalla tai kieltäytyä raskaistakaan töistä raskausaikana tai lasten ollessa pieniä. Heidän on pakko tehdä töitä ja hoitaa lapset  samaan aikaan. Koulutus- ja päivähoitomahdollisuuksien puuttuessa heidän lapsensa pitävät myös usein huolta itsestään ja toisistaan tai menevät itsekin töihin tukeakseen perheen toimeentuloa. Heidän kattonaan on köyhyys.

Jo aiemmin tällä viikolla naisjohtajuutta käsitellyttä artikkelia lukiessani kiinnitin huomiota lasikaton väitettyyn murtumiseen. Artikkelit antavat ymmärtää, että naisilla on täydet mahdollisuudet saada koulutusta ja edetä urallaan. Lasikattohan tulee kuitenkin vastaan vasta sitten kun periaatteellisella tasolla näin on, mutta käytännössä ei (syyt tähän voivat tietysti piillä periaatteellisella tasolla). Mutta näiden artikkelien tarkoitus ei olekaan puhua esteistä vaan mahdollisuuksista. "Nykyään naisilla on kaikki mahdollisuudet ja naiset onnistuvat tavoitteissaan" on artikkelien kannustava sanoma. Johtajuusartikkelin mukaan naisjohtajilla on paljon hyviä ominaisuuksia verrattuna miesjohtajiin ja tulevaisuuden ideaali-johtajatyypillä pitäisi olla juuri näitä naisten ominaisuuksia . Näin ollen naisten tulevaisuus näyttää hyvin valoisalta. Sivumennen sanoen naisjohtajuus ei ole perinteisestikään ollut mahdoton ajatus Intiassa (esim. Indira Gandhi, Sonya Gandhi, Pratibha Patil [tämän hetkinen presidentti]).

Intialaiseen feminismiin liittyen  nettisivuilta löytyy toinen mielenkiintoinen naisia käsittelevä blogikirjoitus otsikolla "No Gender Lines!" http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/O-zone/entry/no-gender-lines . Siinä Vinita Dawra Nangia esittää oman käsityksensä feminismistä, joka asettuu sille linjalle, jonka mielestä naiset ja miehet ovat psyykkisesti erilaisia mistä johtuen naisilla on esimerkiksi parempi hoivaamiskapasiteetti. Naisten ei siis tulisi pyrkiä olemaan samanalaisia miesten kanssa vaan hakea arvostusta naisellisille ominaisuuksilleen. Tasa-arvoa erilaisuudesta siis! Kirjoitusta seuraa myös mielenkiintoinen keskustelu, jonka kommentit ovat lähes identtisiä suomalaisten keskustelupalstojen vastaaviin verrattuna. Intialainen naisasia keskustelu vaikuttaakin  hyvin laaja-alaiselta, koska intialaisista naisista on vaikea puhua massana, joka kohtaisi samoja ongelmia.

Naistenpäivän aattona The times of India julkaisi kuitenkin etusivullaan myös artikkelin, joka ei eritellyt naisten koulutusta tai taustoja ja joka oli hyvin erilainen verrattuna takasivun koulutusliitteeseen. Sen otsikko yksinkertaisuudessaan oli: "Indian males No.1 in sexual violence". Kyselytutkimuksen mukaan 24% intialaisista miehistä olisi tehnyt seksuaalista väkivaltaa jossain elämänsä vaiheessa ja 20% prosenttia pakottanut kumppaninsa seksiin.Tutkimuksen on tehnyt International Center for research on women (Yhdysvallat ja Intia) ja brasilialainen Instituto Promundo. Siinä vertailtiin kuuden (mm. Chile, Meksiko, Ruanda) eri kehittyvän maan tilannetta. Artikkelissa todetaan, että vaikka Intia on maailman nopeimmin kehittyvä talous, se on pohjimmaisena mitä tasa-arvoon tulee. Takasivun koulutusliitteen positiiviseen otteeseen on huomattava ero. Naiskeskustelun aiheet silti ovat hyvin samanlaiset kuin Suomessa: naiset työelämässä, perhe, kotiväkivalta. Tutkimuksen mukaan 38% intialaisista miehistä olisi käyttänyt väkivaltaa kumppaniaan kohtaan ja  suoraan artikkelin kirjoittajaa lainaten:


" 65% miehistä uskoi, että naisten pitäisi sietää ja kestää väkivaltaa pitääkseen perheen koossa: että joskus naiset ansaitsevat tulla hakatuiksi". 

Kaikkien positiivisten naisten työssäkäyntiä ja lastenhoitoa koskevien kirjoitusten jälkeen tämä artikkeli on hieman musertavaa luettavaa. Intian mittakaavassa prosentit viittaavaat valtaviin absoluuttisiin lukuihin. Nämä luvut koskettavat paljon suurempaa väestönosaa kuin koulutusartikkelin teemat. Intia on todella erojen maa monessa mielessä, eikä vähiten siinä mitä tulee naisten asemaan. Tämä mielessä pitäen, ei ole syytä  vähätellä koulutus- tai johtajuusartikkelin positiivista sanomaa tai niiden merkitystä.

Samassa talossa kanssani asuu vuokralla mies jolla on ilmeisen hyvä työpaikka sijoitusbisneksen parissa. Hän sai pari päivää sitten tärkeän puhelun, johon hän vastasi "Yes mam." Varapresidentti soitteli tulevansa Ahmedabadiin vierailulle. Nolottaa tunnustaa, mutta olin kyllä yllättynyt...

Tämän myötä, hyvää naistenpäivää kaikille tasa-puolisesti!

torstai 3. maaliskuuta 2011

Mietteitä toimistolta


Puhelimet pirisevät, tietokoneet puskevat ulos kuumaa ilmaa, jota kattoihin kiinnitetyt tuulettimet pyörittävät humisten. Paperit rapisevat ja välillä paljaat jalat tapsuttavat kiireisesti lattiaa. Rapsraps ,tapstaps. Toimistolla työskentelee kiireisiä naisia, jotka ovat näpyttävät tietokoneitaan ja vastailevat puhelimeen rutinoituneina. Ja eikä ihme, että kiirettä tuntuu riittävän. SEWA (Self Employed Women’s Association) on valtava järjestö, ammattiliitto ja liike, jolla yli miljoona jäsentä Intiassa ja toimintaa myös ulkomailla.

Vierustoverillani on välillä aikaa jutella kanssani, koska hänellä ei ole tällä hetkellä erityistä projektia vedettävänään. Edellinen projekti koski Afganistanin sodassa kärsineitä naisia ja heidän toimeentulonsa ja kapasiteettinsa kehittämistä Kabulissa. Intian hallitus oli pyytänyt SEWA:a ottamaan hankkeen vastuulleen mutta SEWA:n henkilöstö jouduttiin vetämään pois Afganistanista  kolmen jäsenen kuoltua hotelliin tehdyssä hyökkäyksessä. Tällä hetkellä hanke toimii Intiasta käsin. Uutta projektia Sri Lankassa kuitenkin valmistellaan.

SEWA on hyvin tunnustettu ja tunnettu järjestö Intiassa, mistä kertoo myös monien virallisten tahojen, jopa hallitusten kiinnostus sen toimintaa kohtaan. Monilta osin voidaan sanoa, että SEWA on ollut menestystarina, joka alkoi Ahmedabadin kangasmarkkinoilta vuonna 1971. Tuolloin SEWA:n perustaja Ela Bhatt onnistui kohentamaan kankaita päänsä päällä työkseen kantavien naisten  työoloja ja palkkoja, minkä jälkeen myös muut ryhmät lähestyivät häntä huolineen. Päätettiin perustaa oma yhdistys epäorganisoituneella sektorilla työskenteleville ja itse itsensä työllistäville naisille. SEWA rekisteröitiin ammattiliitoksi oikeustaistelun päätteeksi vuonna 1972.

SEWA:n ohjenuorana onkin auttaa naistyöläisiä järjestäytymään siten, että saavutetaan SEWA:n kaksi tavoitetta: riippumattomuus (self-reliance) ja täystyöllisyys. Strategiana on taistelu ja kehitys. Taistelua käydään rajoituksia vastaan, joita naiset kohtaavat yhteiskunnan ja talouden taholta ja kehityksellä pyritään vahvistamaan naisten toimintamahdollisuuksia ja –kapasiteettia. SEWA:n toiminta perustuukin ajatukselle, että naiset eivät tarvitse apua vaan järjestäytymistä, kollektiivista voimaa, joka antaa heille paremmat neuvottelu- ja vaikutusmahdollisuudet omassa elämässään.

Järjestäytyminen tulee tarpeeseen sillä Intiassa 93% työvoimasta ja 94% naisista työskentelee epäjärjestäytyneellä sektorilla. Epäjärjestäytyneellä sektorilla työskentelevistä taas 64% toimii maantalouden parissa ja maatalouteen liittyvästä työstä kaksi kolmasosaa on naisten kontolla. Maanviljelyyn osallistuvien lisäksi itse työllistyviä naisia ovat erilaiset myyjät (esimerkiksi hedelmien ja vihannesten myyjät), kotona työskentelevät naiset (valmisvaatteiden ompelijat, suitsuketikkujen tekijät jne.), kotitaloustyöntekijät, pyykkärit kärryjen vetäjät jne. Vaikka naiset työskentelevät aamusta iltaan, heidän ansionsa eivät riitä takaamaan toimeentuloa. SEWA:n koulutukset tähtäävät näiden naisten voimaannuttamiseen ja siihen, että he pystyisivät itse auttamaan itseään saavuttaakseen täystyöllisyyden, joka SEWA:n mukaan tarkoittaa turvattua työtä ja tuloja, ruuan saatavuutta ja sosiaaliturvaa, johon kuuluvat ainakin terveydenhoito, lastenhoito ja asumus.SEWA:n lähestymistapa on siis integroitunut ja pyrkii vaikuttamaan monilla elämän osa-alueilla.

Oma sijaintini jättimäisessä organisaatiossa on maatalouosastolla. Päädyin tänne etvo-vapaaehtoiseksi, koska Kehitysmaayhdistys Pääskyillä on maaseudulle, Dungarpurin ja Vadodaran alueilla, keskittyvä hanke SEWA:n kanssa. Näiden alueiden kylät ovat riippuvaisia maataloudesta, joka on kuitenkin kuivuuden takia epävarma elinkeino. Monissa perheissä naiset ja miehet työskentelevät maatalouden lisäksi hallituksen takuutöissä (ohjelma, joka takaa töitä 100 päiväksi vuodessa), mutta tulot ovat silti riittämättömät. Miehet muuttavat myös sankoin joukoin kaupunkeihin tekemään töitä onnistumatta silti merkittävästi parantamaan perheidensä toimeentuloa.

 SEWA:n tavoitteena onkin koulutuksen kautta tehostaa maataloutta kestävillä keinoilla sekä luoda uusia elinkeinoja, jotka myös toisivat kestävää toimeentuloa maaseudulle. Naisia on koulutettu mm. kutomaan, tekemään suitsuketikkuja ja pykinpesuainetta ja kokoamaan aurinkopaneelilla toimivia lamppuja. RUDI (Rural Distribution network) taas on maataloustuotteiden myynti- ja markkinointiverkosto, jonka tavoitteena on myydä tuotteita paikallisella tasolla ja työllistää naisia prosessin eri vaiheissa. Näin pientuottajat saavat verkostoitumisen kautta paremman katteen tuotteilleen ja raha saadaan kiertämään naisten kesken ja paikallisella tasolla. Dungarpurin ja Vadodaran alueilla valtaosa (n. 90%) Pääskyjen yhteistyöhankkeen hyödynsaajista kuuluu adivasi- yhteisöihin, eli Intian alkuperäiskansoihin, joiden asema on erityisen ongelmainen. Nämä SEWA:n jäsenet ovat naisia, köyhiä ja adivaseja ja heidän asemansa on näiden kaikkien tekijöiden ja niiden tuomien rajoitusten summa. Myös adivasi- kulttuurien ja tapojen säilyttäminen ja dokumentointi pyritään ottamaan projekteissa huomioon.

SEWA on siis mukana suurissa asioissa, joksi Afganistania voidaan kai monessa mielessä kutsua sekä vaikuttaa myös niin sanotusti pienten ihmisten elämään esimerkiksi Dungarpurin kylissä. Vaikka SEWA on mukana hallitusten välisessä yhteistyössä, vaikuttaa sen toiminnan tehokkuuden salaisuus olevan ruohonjuuritason organisaatiossa ja järjestäytymisessä. Toimintaa pyörittävät nimittäin ruohonjuuritason naiset itse. Järjestöä on lähes mahdoton kuvailla lyhyesti, kuten tämän tekstin rivien välistä on mahdollista huomata. Se on vaikutusvaltainen ja toimii ruohonjuuritasolla, maalla, kaupungeissa, pienissä kylissä ja eri valtioissa edistäen naisten riippumattomuutta ja toimeentulomahdollisuuksia. Tässä kuviossa tunnen itseni hyvin pieneksi.

Jos ymmärtäisin toimistolla käytyjä gujaratin kielisiä keskusteluja, niin ehkä voisin kertoa millä tavoin tänään on SEWA:n tavoitteissa edistytty. Toistaiseksi on kuitenkin tyytyminen kirjalliseen tietoon. Puhelin soi harvemmin ja toimistoapulainen kolistelee päivän tiskejä keittokomerossa.  Yksi kerrallaan kiireiset naiset nousevat tietokoneeltaan, sammuttavat tuulettimensa ja tapsuttelevat käytävään, tapstaps. Kiireinen päivä toimistolla alkaa olla pulkassa.